Ikäkaudet

Partioon voi liittyä kuka tahansa ekaluokkalaisista isovanhempiin. Toimintaryhmät muodostetaan iän perusteella, ja sen apuna ovat ikäkaudet. Ikäkausille on suunniteltu tietylle ikäryhmälle sopivaa ohjelmaa oman ryhmänjohtajan toimesta.

Kaikkien ikäkausien yhteinen tunnus on Ole valmis.

Suomen Partiolaisten (SP) partio-ohjelma uudistui vuonna 2010. Silloin vanhat ikäkaudet (sudenpennut, vartiolaiset ja vaeltajat) vaihtuivat seuraaviin:

Sudenpennut ovat 7-9-vuotiaita partiolaisia. Sudenpentujen partiotoimintaan kuuluvat koloillat, riehapäivät, tapahtumat, retket sekä ensimmäiset leirit. Sudenpennut oppivat partiossa hyödyllisiä taitoja, joita ei koulussa opeteta ja oppimiseen kuuluu partiossa oleellisesti leikit, tarinat ja tekemällä oppiminen. Sudenpentu suorittaa jälkiä ja saa niistä merkin muistoksi paitaansa.
Sudenpennun ihanteet ovat kunnioittaa toista ihmistä sekä rakastaa luontoa ja suojella ympäristöä.

Seikkailijat ovat 10-12-vuotiaita partiolaisia, jotka ikätoveriensa kanssa kehittävät ja syventävät opittuja taitoja sekä tietenkin harjoittelevat paljon uusia asioita. Seikkailija itsenäistyy ymmärtäen samalla yhteistyön ja muiden auttamisen tärkeyden. Seikkailija suorittaa ohjelmansa lomassa taitomerkkejä sekä ilmansuuntia.
Seikkailijan ihanteet ovat kunnioittaa toista ihmistä, rakastaa luontoa ja suojella ympäristöä sekä olla luotettava.

Tarpojat ovat 12-15-vuotiaita. Tarpojien ohjelmassa painotetaan yhdessä toimimista sekä ihan uusia elämyksiä. Aiemmat jäljet ja taitomerkit vaihtuvat tarppoihin eli puolen vuoden rupeamiin, joiden teemat ovat leiri, luovuus, selviytyminen ja yhteiskunta.
Tarpojan ihanteet ovat kunnioittaa toista ihmistä, rakastaa luontoa ja suojella ympäristöä, olla luotettava sekä rakentaa ystävyyttä yli rajojen.

Samoajat ovat 15-17-vuotiaita partiolaisia, joiden ohjelmassa alkaa painottua johtaminen ja sen harjoittelu. Samoajat saavat vapauksia päättää itse toiminnastaan omien kiinnostuksen kohteittensa mukaisesti.
Samoajan ihanteet ovat kunnioittaa toista ihmistä, rakastaa luontoa ja suojella ympäristöä, olla luotettava, rakentaa ystävyyttä yli rajojen sekä tuntea vastuunsa ja tarttua toimeen.

Vaeltajat ovat 18-22-vuotiaita. Heidän ohjelmaansa kuuluvat erilaiset projektit ja isommat tapahtumat niin Suomen rajojen sisällä kuin ulkopuolellakin.
Vaeltajan ihanteet ovat kunnioittaa toista ihmistä, rakastaa luontoa ja suojella ympäristöä, olla luotettava, rakentaa ystävyyttä yli rajojen, tuntea vastuunsa ja tarttua toimeen sekä etsiä elämän totuutta.

Aikuiset ovat yli 22-vuotiaita partiolaisia. He saattavat tehdä omia aktiviteetteja, mutta apua tarvitaan myös leireillä ja tapahtumissa. Aikuiset ovat tärkeitä tekijöitä partiossa: ilman heitä ei olisi nuorempiakaan partiolaisia.