Partio meillä ja maailmalla

Koko maailmassa on yli 40 miljoonaa partiolaista lähes kaikissa maailman maissa. Partiolaiset tunnetaan maapallon ympäri luotettavina, luontoa kunnioittavina ja reippaina kansalaisina. Partio on vapaaehtoista, avointa sekä poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumatonta toimintaa. Kansainvälinen partioliike hyväksyy kaikki erilaiset uskontokunnat ja uskonnonvapauden periaatteen.

Partioihanteisiin kuuluu toisen kunnioittaminen ja ystävyyden rakentaminen yli rajojen. Käytännön kansainvälisyyttä partiossa ovat esimerkiksi partiomatkailu, ulkomaiset vieraat leireillä, kehitysyhteistyöprojektit ja maailman partiolaisten yhteiset juhlapäivät, kuten muistelemispäivä ja kansainvälinen rauhanpäivä.

Alalehdistä löydät tietoa partion historiasta sekä partiotoiminnasta Suomessa ja Kuusjoella.

Lisätietoa partiotoiminnasta:

Katso myös:

Suomen Partiolaisten jäsenrekisteri Kuksa